MetaIskalnik Institut informacijskih znanosti Maribor
SFX Storitve SFX za zapis
Jezik
Naslov: Sequence variation, evolutionary constraint, and selection at the CD163 gene in pigs
Vir: Genetics Selection Evolution [0999-193X] Johnsson Leto:2018 Letnik:50 Številka:1 Začetna stran:1 Končna stran:9
Skrij osnovne storitve Osnovne storitve
Celotno besedilo
Celotno besedilo dostopno na/v BioMed Central Journals
Leto: Letnik: Številka: Začetna stran:
GO
Dostopno od leto: 1969
BioMed Central Journals je prostodostopen informacijski vir.
Zaloga po knjižnicah
Preverjanje zaloge po knjižnicah COBISS+ GO
Iskanje po spletu
Uporabite spletne storitve odprtega dostopa SHERPA/RoMEO GO
Pokaži dodatne storitve Dodatne storitve