MetaIskalnik Institut informacijskih znanosti Maribor
Katalog elektronskih revij


search e-journals via title

 
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others
   
 
 

Število najdenih naslovov: 91

Pokaži samo naslove
 
Naslov Začetek naslova: Stran 1 of 4 pages.
Zah - Zei * Zei - Zim * Zim - Zyg * Zym - Zym
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences [2228-6403]
Celotno besedilo dostopno na/v Free Medical Journals
Dostopno od 2008
Celotno besedilo dostopno na/v Free Medical Journals
Dostopno od 2008
Celotno besedilo dostopno na/v Free Medical Journals
Dostopno od 2008
  e-Journal Details SFX Metalib
 
Zale Corporation SWOT Analysis
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Business Source Premier
Dostopno od 2008
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
Zambia Country Monitor
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Business Source Premier
Dostopno od 1998
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
Zambia Country Review
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Business Source Premier
Dostopno od 2000
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik [0044-2267]
Celotno besedilo dostopno na/v Wiley Online Library za OILJ
Dostopno od 1998 letnik: 78 številka: 1 until (and including) 2013
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK upravlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Fizika: Mehanika
Fizika: Splošno in ostalo
Fizika: Termodinamika in prenos toplote
Matematika: Splošno in ostalo
Tehnika: Gradbeni
 
Zbornik Matice srpske za prirodne nauke [0352-4906]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2010 until (and including) 2011
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2013
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
Biološke znanosti: Biologija
 
Zbornik Radova [0550-2179]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2007
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
Pravo: Splošno in ostalo
 
Zbornik Radova - A Periodical of Scientific Research on Field & Vegetable Crops [0354-7698]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2006 until (and including) 2009
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
Zbornik radova islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici [1840-4448]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2010
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
ZDM [1863-9690]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 1997 letnik: 29 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Matematika: Splošno in ostalo
 
Zdravniski Vestnik [1318-0347]
Celotno besedilo dostopno na/v Prostodostopne revije OILJ
Dostopno od 2008 letnik: 77 številka: 1
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
Zdravstveni vestnik [0350-0063]
Celotno besedilo dostopno na/v Free Medical Journals
Dostopno od 2001
  e-Journal Details SFX Metalib
Zdravstvene vede: Splošno in ostalo
 
Zdravstveno Varstvo [0351-0026]
Celotno besedilo dostopno na/v Free Medical Journals
Dostopno od 2010
Celotno besedilo dostopno na/v Prostodostopne revije OILJ
Dostopno od 2003 letnik: 42 številka: 1
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Zdravstvene vede: Javno zdravje
 
Zebra Technologies Corporation SWOT Analysis
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Business Source Premier
Dostopno od 2014
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
Zeitschrift fuer gefaessmedizin [1812-9501]
Celotno besedilo dostopno na/v Free Medical Journals
Dostopno od 2004
  e-Journal Details SFX Metalib
Zdravstvene vede: Klinična medicina
 
Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik [0044-2275]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 1997 letnik: 48 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Matematika: Uporabna matematika
 
Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie [0044-2313]
Celotno besedilo dostopno na/v Wiley Online Library za OILJ
Dostopno od 1996 letnik: 622 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK upravlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Kemija: Anorganska kemija
Kemija: Fizikalna kemija
Kemija: Splošno in ostalo
 
Zeitschrift für antikes Christentum [0949-9571]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2009
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
Umetnost in humanistika: Družba in kultura
Umetnost in humanistika: Verstva
 
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualitätssicherung [1431-7621]
Celotno besedilo dostopno na/v Elsevier ScienceDirect za OILJ
Dostopno od 2007 letnik: 101 številka: 1 until (and including) 2008 letnik: 101 številka: 10
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Ekonomija: Splošno in ostalo
Zdravstvene vede: Splošno in ostalo
 
Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie [0084-5299]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2009
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
Družbene vede: Arheologija
Umetnost in humanistika: Jezik in jezikoslovje
 
Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik [1866-2188]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 2008 letnik: 1 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Družbene vede: Zunanja politika, obramba in notranja varnost
 
Zeitschrift für Bildungsforschung [2190-6890]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 2011 letnik: 1 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft [0044-2526]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2009
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
Umetnost in humanistika: Verstva
 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft [0084-5310]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2009
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
Pravo: Splošno in ostalo
 
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft [0044-2585]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 2008 letnik: 97 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Ekonomija: Finance
 
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche [0044-2615]
Celotno besedilo dostopno na/v EBSCOhost Academic Search Complete
Dostopno od 2009
Informacije: Dostop do revije v okviru konzorcija EBSCOHost zagotavlja Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).
Dostopnost: Dostop je mogoč iz prostorov Univerze v Mariboru in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru.
  e-Journal Details SFX Metalib
Umetnost in humanistika: Verstva
 
Zeitschrift für Energiewirtschaft [0343-5377]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 2008 letnik: 32 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Ekonomija: Ekonomija
Ekonomija: Poslovodenje
 
Zeitschrift für Epileptologie [1617-6782]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 2003 letnik: 16 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Zdravstvene vede: Klinična medicina
Zdravstvene vede: Nevrologija
 
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft [1434-663X]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 2000 letnik: 3 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
Umetnost in humanistika: Izobraževanje in poklici
 
Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht [2191-3412]
Celotno besedilo dostopno na/v Springer Link za OILJ
Dostopno od 2012 letnik: 1 številka: 1
Informacije: Dostop do revije v okviru Konzorcijev CTK zagotavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na e-poštni naslov konzorciji@ctk.uni-lj.si.
Dostopnost: Gradivo je dostopno iz prostorov Onkološkega inštituta Ljubljana.
  e-Journal Details SFX Metalib
 
 
Naslov Začetek naslova: Stran 1 of 4 pages.
Zah - Zei * Zei - Zim * Zim - Zyg * Zym - Zym

Na vrh

Piškotki

© 2005 SFX podjetja Ex Libris Inc.

Check this option to search in Pinyin.
Leave it unchecked for Latin search.
Use spaces to separate between words.
Check this option to limit search to Chinese.